W 2014 roku weszła ustawa zwalniająca zerową grupę podatkową z odprowadzania podatku od spadków  i darowizn. W skład grupy zerowej wchodzi małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), pasierbowie, macocha, ojczym.

Warunkiem zwolnienia z opłaty podatkowej… Czytaj więcej

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ma wejść w życie z dniem 1 stycznia roku 2013. Ustawa ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej na terenie RP. W szczególności chodzi o ograniczenie zatorów płatniczych, oraz zbędnych obowiązków informacyjnych.

Ustawa… Czytaj więcej

W przypadku darowizny osoba obdarowana powinna liczyć się z zapłaceniem podatku od spadków i darowizn w niektórych przypadkach. Ich wysokość przede wszystkim zależy od wysokości darowizny oraz przynależności osoby obdarowanej do konkretnej grupy podatkowej.

W przypadku darowizny, która nie… Czytaj więcej

Główna zmianą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, którą przygotowuje Ministerstwo Finansów jest zakwalifikowanie spółki komandytowo-akcyjnej do procedury podatku od osób prawnych, inaczej CIT. Dzięki tym zmianom ma nastąpić uszczelnienie systemu mającego ukrócić działanie umożliwiające płacenie mniejszych podatków.

Dodatkowo… Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny wczoraj wydał orzeczenie w sprawie, którą skierował do niego Naczelny Sąd Administracyjny. Podatnik złożył skargę kasacyjną, wobec urzędu któremu urząd naliczył opłaty VAT za zobowiązanie, które zgodnie z przepisami uległo przedawnieniu.

Zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po pięciu latach.… Czytaj więcej

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 3 lipca 2012 r., wprowadza zmiany argumentowane względami społecznymi.

Zmiany dotyczą likwidacji ulgi internetowej, zmiany w uldze o wychowaniu dzieci, oraz o… Czytaj więcej

W związku z podróżami służbowymi pracownicy otrzymują od pracodawcy różnego rodzaju świadczenia, do których należą między innymi diety. Wysokość diety określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej.

Dieta podlega zwolnieniu podatkowemu, ale jedynie do pewnej kwoty, przy… Czytaj więcej

Pomimo iż z zasady okres czasu pomiędzy określeniem wartości zobowiązana podatkowego a terminem przewidzianym na jego uregulowanie, przysługuje każdemu podatnikowi, niekiedy organy podatkowe mogą wydać decyzję o ustanowieniu zabezpieczenia zapłaty podatku.

Jakie są przesłanki takiego działania? Ustanowienie zabezpieczenia na… Czytaj więcej

W przyszłym tygodniu ministerstwo Finansów ma zamiar zająć się projektem ustaw, które wprowadzą zmiany w ulgach. Dzięki tym zmianom budżet kraju ma zyskać nawet około 737 milionów złotych w skali roku.

Jakie zmiany w uldze na dzieci? Ministerstwo Finansów… Czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa reguluje kwestie odsetek od zaległości podatkowej.

Nie uiszczenie opłaty w terminie z godnie art. art.51 o.p., powoduje powstanie zaległości podatkowej. Skutek jest natychmiastowy tzn., że nawet jeżeli podatnik zaniechał zapłaty… Czytaj więcej